Najnovšie články

Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána

  |  16 Jun 2023 | 50

Vo štvrtok 8. júna a v nedeľu 11. júna sme v našom farskom kostole zažívali odpustovú slávnosť ku cti _ Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána.

Prečitať viac

Sviatosť birmovania

  |  11 Jun 2023 | 70

V nedeľu 4. júna 2023 navštívil našu farnosť už po druhýkrát v tomto roku otec arcibiskup Mons. Bernard Bober. Dôvodom bolo udelenie sviatosti birmovania našim 28 mladým.

Prečitať viac

Leto s rozprávkou

  |  07 Jun 2023 | 84

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolami bol Nižný Hrušov a tam vás čaká leto s rozprávkou v dňoch 3.. - 7. júla.

Prečitať viac

1.sväté prijímanie

  |  07 Jun 2023 | 49

V nedeľu 14. mája 2023 okrem Dňa matiek a začiatku Ľudových misií sme v našej farnosti prežívali nádhernú slávnosť s našimi 14 deťmi, ktoré po prvýkrát prijali Eucharistického Ježiša do svojho srdiečka.

Prečitať viac

Dvojnásobok tvojho ducha, Alojz

  |  31 May 2023 | 19

Írsky filozof Edmund Burke tvrdil, že ľudia, ktorí sa nevracajú k svojim predkom, nie sú schopní vidieť ani plánovať budúcnosť. No ak sa obzrú do minulosti a vidia hrdinstvo a vybojované víťazstvá, začnú svoje dedičstvo nielen obdivovať a chrániť, ale aj ďalej napĺňať.

Prečitať viac

Ľudové misie 2023

  |  24 May 2023 | 42

V dňoch 13.-21. mája 2023 sa v našej farnosti po 13 rokoch konali ľudové misie, ktoré viedol tím pátra Jozefa Mihoka, provinciála redemptoristov. Spolu s ním sa k nám prihováral páter Martin Macko. Obohatením boli svedectvá a spevy laikov zo spoločenstva Shekinah, ktorý spolupracuje na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov.

Prečitať viac