Informácie > Pohreb

Pohreb

KATOLÍCKY POHREB

Úmrtie príbuzného, ktorý bol našim farníkom, oznámte prosím čím skôr na farskom úrade.

Dostanete potrebné informácie, ako aj niektoré užitočné rady o dôstojnom konaní katolíckych pohrebných obradov.

Zvonenie pri úmrtí a výroči smrti zabezpečuje pán Michal Bedaj.