Informácie > Kláštor

Kláštor

Kláštor v Nižnom Hrušove

Túžim, aby celý svet poznal moje milosrdenstvo.“ (Den. 687)

Neďaleko farského kostola v Nižnom Hrušove sa nachádza kláštor sestier Matky Božieho Milosrdenstva. Je to prvý kláštor na Slovensku. Slávnostne ho posvätil arcibiskup Mons. Alojz Tkáč 15. septembra 2005. Vymenilo sa tu už viacero sestier. V súčasnosti členkami komunity sú: sr. predstavená M. Pavla Stanovčáková, sr. Jana Mária Krnáčová a sr. Ludmila Matysková. Hlavným poslaním tejto kongregácie je šíriť úctu k Božiemu Milosrdenstvu, vyprosovať a preukazovať milosrdenstvo. Kláštor v Nižnom Hrušove, v ktorom žijú spolusestry svätej Sestry Faustíny, sa stal centrom šírenia úcty k Božiemu Milosrdenstvu na Slovensku. Túto úlohu sestry realizujú rozličným spôsobom. Vo farskom kostole, v bočnom oltári je umiestnená kopia milostivého obrazu Milosrdného Ježiša, ktorý je umiestnený v kaplnke tejto kongregácie v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Krakove-Lagievnikách v Poľsku. Pomocou duchovných obnov, obrazu Milosrdného Ježiša a relikvií sv. Sestry Faustíny, ktoré sú uložené v kostole, sa snažia zaštepiť v ľuďoch a rozvinúť úctu k Božiemu Milosrdenstvu. V kostole sa spolu s pánom farárom a veriacimi modlievajú v Hodine Milosrdenstva každý piatok a nedeľu o 15.00 hod. Okrem toho vo farnosti v januári 2006 otvorili aj formačné stretnutia pre záujemcov, dobrovoľníkov a členov Združenia apoštolov Božieho Milosrdenstva Faustínum. Okrem tejto formačnej skupiny navštevujú ešte dve a to v Prešove a v Humennom. Konkrétnu činorodú lásku sa podľa Ježišovho vzoru snažia preukazovať navštevovaním chorých a osamelých v obci, ktorým prinášajú sväté prijímanie a slúžia rôznymi spôsobmi. Mávajú pravidelné stretnutia s deťmi, s mládežou a s členmi farského zboru. Jedna zo sestier doprevádza sv. omše hraním na orgán. Šíreniu úcty k Božiemu Milosrdenstvu sa však venujú nielen v Nižnom Hrušove, ale aj i po celom Slovensku. Pripravujú duchovné obnovy, prednášky a duchovné cvičenia vo farnostiach, v školách, univerzitných pastoračných centrách, v nemocniciach či ústavoch. Každý deň spoločnými modlitbami a adoráciou pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou v kláštornej kaplnke, ktorá je zasvätená Matke Božieho Milosrdenstva vyprosujú Božie milosrdenstvo pre farnosť ako aj pre celý svet.