Najnovšie články

Podcast #2,16

  |  25 Sep 2022 | 33

Prečitať viac

Správy z fary

  |  24 Sep 2022 | 73

Prečitať viac

CELODIECÉZNA PÚŤ V OBIŠOVCIACH

  |  14 Sep 2022 | 39

CELODIECÉZNA PÚŤ 2022 K MILOSTIVÉMU OBRAZU PANNY MÁRIE RUŽENCOVEJ V SAKTUÁRIU V OBIŠOVCIACH

Prečitať viac

Chcel by som byť raz otcom, Pane

  |  09 Sep 2022 | 30

Duchovné otcovstvo má v sebe ukotvené vlastnosti ako štedrosť, vernosť a starostlivosť. Sú odrazom Boha Otca a ktorým nás on sám učí.

Prečitať viac

Najnovší podcast 2,16

  |  04 Sep 2022 | 33

4.časť podcastu 2,16 na rádiu Paráda

Prečitať viac

Privítanie novej rehoľnej sestry M. Alžbety

  |  31 Aug 2022 | 41

V nedeľu 28. augusta 2022 sme závere svätej omše srdečne privítali v našej farnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi ctihodnú sestru M. Alžbetu. V prvom rade úprimne ďakujeme Božej Prozreteľnosti a ctihodnej generálnej predstavenej matke Miriam, že môžeme mať medzi sebou novú duchovnú posilu.

Prečitať viac

Poďakovanie našej sr. M. Jane Márii

  |  25 Aug 2022 | 92

Drahá sestrička M. Jana Mária Dovoľte mi v mene veriacich nášho farského spoločenstva vysloviť slová poďakovania za obdobie Vášho pôsobenia medzi nami. V roku 2011 sa Nižný Hrušov stal pre vás 1. kláštorom i domom tu na Slovensku. Začali ste novú etapu rehoľného života v rodnej vlasti.

Prečitať viac

Oslava 4. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej

  |  22 Aug 2022 | 33

Pozývame vás na oslavu 4. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Svätú omšu vo štvrtok 1. septembra 2022 o 10:30 bude celebrovať Mons. František Rábek, biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V popoludňajšom programe nasleduje pásmo slova a svedectiev doprevádzané hodobným hosťom otcom Petrom Milenkym. Oslovu ukončíme krátkou adoráciou a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Prečitať viac