Najnovšie články

Milión detí sa modlilo sv. ruženec

Jozef  |  18 Oct 2022 | 41

Aj naše detí zo Základnej školy v Nižnom Hrušove spolu so svojimi kňazmi Jozefom Kozákom, rímskokatolíckym farárom a Michalom Rebjakom, gréckokatolíckym farárom sa v rámci hodín náboženskej výchovy zapojili do celosvetovej výzvy Milión detí sa modlí sv. ruženec.

Prečitať viac

Milión detí sa modlí ruženec - 18. október

Jozef  |  14 Oct 2022 | 12

Drahí priatelia, 18. október 2022 je deň, kedy sa deti na celom svete zjednotia, aby sa zúčastnili modlitebnej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“, ktorú organizuje medzinárodná pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Budú sa modliť za mier a jednotu pre celý svet. I Vás srdečne pozývame aktívne sa zapojiť aj v tomto roku do tejto celosvetovej modlitebnej kampane.

Prečitať viac

Púť do Izraela

Jozef  |  04 Oct 2022 | 57

Prečitať viac

Podcast #2,16

Jozef  |  25 Sep 2022 | 31

Prečitať viac

Správy z fary

Jozef  |  24 Sep 2022 | 70

Prečitať viac

CELODIECÉZNA PÚŤ V OBIŠOVCIACH

Jozef  |  14 Sep 2022 | 22

CELODIECÉZNA PÚŤ 2022 K MILOSTIVÉMU OBRAZU PANNY MÁRIE RUŽENCOVEJ V SAKTUÁRIU V OBIŠOVCIACH

Prečitať viac

Chcel by som byť raz otcom, Pane

Jozef  |  09 Sep 2022 | 24

Duchovné otcovstvo má v sebe ukotvené vlastnosti ako štedrosť, vernosť a starostlivosť. Sú odrazom Boha Otca a ktorým nás on sám učí.

Prečitať viac