Napísal:   |  22 May 2024 | Zobrazené: 52x

V nedeľu 12. mája 2024 sme v našej farnosti slávi prvé sväté prijímanie. K našej veľkej radosti sa vraciame v krátkej fotodokumentácii. No k zmysleniu zároveň ponúkame pre nás všetkých slová z pastierskeho listu : Luisa Argüella arcibiskupa

„Deti, ktoré pristúpia k prvému svätému prijímaniu, sú pozvané zúčastňovať sa na živote kresťanského spoločenstva. Prvé sväté prijímanie slúži na to, aby si deti uvedomili, že láska, ktorú prijímajú vo svätom prijímaní, a účasť na živote cirkvi, ktorá neustále praktizuje nové prikázanie, aby sme sa milovali navzájom, ako nás miluje Ježiš, je zdrojom bratskej lásky a lásky k blížnemu.

Pristupovať k svätému prijímaniu, rozoznávať prítomnosť Pána v Eucharistii, zároveň znamená chápať, že sme povolaní žiť lásku k blížnemu a rozpoznávať Pána v ľuďoch okolo nás.“

https://farnostniznyhrusov.sk/galeria/1svate-prijimanie-2024