Napísal:   |  21 May 2024 | Zobrazené: 143x

Na Prosebné dni Cirkev prosí za rozličné ľudské potreby, najmä za zemskú úrodu a požehnanie pre ľudskú prácu, a verejne ďakuje Bohu. Aj v našej farnosti sme pred pár dňami vyšli na pole, aby sme sa modlili a prosili o požehnanie našich polí. Nezabúdajme - Bez Božieho požehnania- márne ľudské namáhania.

Viac - fotodokumentácia. https://farnostniznyhrusov.sk/galeria/prosebne-dni-v-nasej-farnosti