Najnovšie články

Poďakovanie našej sr. M. Jane Márii

  |  25 Aug 2022 | 89

Drahá sestrička M. Jana Mária Dovoľte mi v mene veriacich nášho farského spoločenstva vysloviť slová poďakovania za obdobie Vášho pôsobenia medzi nami. V roku 2011 sa Nižný Hrušov stal pre vás 1. kláštorom i domom tu na Slovensku. Začali ste novú etapu rehoľného života v rodnej vlasti.

Prečitať viac

Oslava 4. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej

  |  22 Aug 2022 | 31

Pozývame vás na oslavu 4. výročia blahorečenia Anky Kolesárovej do Vysokej nad Uhom. Svätú omšu vo štvrtok 1. septembra 2022 o 10:30 bude celebrovať Mons. František Rábek, biskup Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. V popoludňajšom programe nasleduje pásmo slova a svedectiev doprevádzané hodobným hosťom otcom Petrom Milenkym. Oslovu ukončíme krátkou adoráciou a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Prečitať viac

Prestavba fary a pastoračných priestorov

  |  21 Aug 2022 | 64

Po prvých záberoch z priestorov, ktoré by mali slúžiť k pastoračným aktivitám vo farnosti badáme záujem o doplnenie informácií ohľadne prestavby fary a pastoračných priestorov. Po pondelkovej výzve k pomoci - v stredu prišli na brigádu 6 dobrovoľníci z toho dvaja miništranti. Za čo im vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Prečitať viac

Potrebujeme Ťa!

  |  12 Aug 2022 | 111

Mnohí sa pýtate: „Prečo sa nový farár pustil do prerábania fary? S čím nebol spokojný? Doteraz nikto nič o prerábaní a potrebe stavebných prác na fare nehovoril.“ Vysvetlenie: „Pre mňa najkrajšia veta ako farára bola, keď mi niekto povedal- že vyrástol na fare.

Prečitať viac

Slová pre otca

  |  10 Aug 2022 | 164

Náš, môj otec kardinál Jozef. Sedím v tomto momente vo svojej farskej kancelárii, krátko po oznámení vášho úmrtia, a v hlave sa mi ako film premietajú spomienky na vás. Na naše spoločné chvíle – nielen v košickej katedrále, ale ešte viac na tie v Bardejovských Kúpeľoch, u vás doma v Udavskom i na našej fare v Humennom.

Prečitať viac

Pozostatky kardinála Tomka vystavia v Bratislave a v Košiciach (informácie o pohrebe)

  |  09 Aug 2022 | 129

Cirkev na Slovensku a vo svete sa lúči so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov, ktorý zomrel v pondelok vo veku 98 rokov v Ríme. Jeho telesné pozostatky vystavia pred pohrebom v Bratislave a v Košiciach...

Prečitať viac

Uvedenie do úradu farára

  |  03 Aug 2022 | 462

V utorok 2. augusta 2022 pri večernej svätej omši kánonickým spôsobom prebral spravovanie našej farnosti nový pán farár Jozef Kozák. Pri svätej omši, ktorú celebroval pán dekan Štefan Albičuk, spolu s viceprovinciálom pavlínov na Slovensku Rastislavom Ivaneckým a farárom z farnosti Nižný Hrabovec Jozefom Kuľhom sme sa spoločne modlili za nášho duchovného otca...

Prečitať viac

Svetový deň starých rodičov a seniorov sme oslávili odpustovou slávnosťou

  |  25 Jul 2022 | 301

V nedeľu 24. júla 2022, kedy sme si v Cirkvi pripomínali 2. svetový deň starých rodičov a seniorov sme v našej farnosti Nižný Hrušov slávili odpustovú slávnosť na našej filiálke v Rakovci nad Ondavou ku cti sv. Joachima a Anny.

Prečitať viac

Plač dona Bosca

  |  17 Jul 2022 | 73

V jednom bode som dona Bosca nechápal. Až by som povedal, že ma sklamal. Bolo to v okamihu, keď som si prvýkrát čítal jeho životopis a došiel k stati opisujúcej, ako tento kňaz, milujúci mládež, sleduje chlapcov odchádzajúcich na prázdniny a plače. Nerozumel som, prečo ....

Prečitať viac