Najnovšie články

Boli sme na stretnutí s arcibiskupom Boberom v Snine

  |  20 Nov 2022 | 47

V sobotu 19. novembra sme sa spolu s našimi 27 birmovancami zúčastnili Arcidiecézneho stretnutia mládeže v Snine. Celé stretnutie sa nieslo mottom z Lukášovho evanjelia: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“

Prečitať viac

Arcidiecézne stretnutie mládeže/ADSM Snina 2022

  |  13 Nov 2022 | 22

Drahí kňazi, milovaní mladí priatelia Košickej arcidiecézy! Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto roku 20.11.2022. Preto je termín tohtoročného ADSM blízko tohto dňa, teda 19.11.2022. Chceme ho po pandémií zorganizovať v Snine, kde malo byť toto stretnutie aj v roku 2019.

Prečitať viac

Kráčať domov

  |  02 Nov 2022 | 33

Istý starší kňaz povedal: „Rokmi vnímam, že čím ďalej, tým ťažšie sa mi vedú pohrebné obrady. Nielen preto, že som citlivejší na bolesť a plač pozostalých. Nielen preto, že poznám osobnejšie tých, ktorí z tohto sveta odchádzajú. Ale aj preto, lebo nad hrobom si čoraz viac uvedomujem, že aj ten môj čas naozaj príde. Nie, nebojím sa bolesti a samoty. Ale premýšľam, či kráčam dobre a aké bude moje stretnutie s Pánom.“

Prečitať viac

Krížová cesta – „Klebanov kríž“

Tomas  |  02 Nov 2022 | 59

Sobotňajší voľný deň trávime každý individuálne. V predušičkovom čase bolo na Hrušovskom cintoríne rušnejšie ako v bežné dni. Opravené hroby, ozdobené kríže a zažaté sviece. No v uplynulú sobotu 29. októbra kresťanský dôchodcovia zapálili štrnásť sviec aj popri ceste za cintorínom smerom až k lesu, kde pred 111 rokmi dal vtedajší farár farnosti vdp. Ján Matuščák postaviť kríž.

Prečitať viac

Milión detí sa modlilo sv. ruženec

  |  18 Oct 2022 | 42

Aj naše detí zo Základnej školy v Nižnom Hrušove spolu so svojimi kňazmi Jozefom Kozákom, rímskokatolíckym farárom a Michalom Rebjakom, gréckokatolíckym farárom sa v rámci hodín náboženskej výchovy zapojili do celosvetovej výzvy Milión detí sa modlí sv. ruženec.

Prečitať viac