Informácie > Pohreb

Pohreb

KATOLÍCKY POHREB

Úmrtie príbuzného, ktorý bol našim farníkom, oznámte prosím čím skôr na farskom úrade.

Dostanete potrebné informácie, ako aj niektoré užitočné rady o dôstojnom konaní katolíckych pohrebných obradov.

Je potrebné, aby pozostalí priniesli doklad s názvom „List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí” na farský úrad. Po pohrebnom obrade sa údaje o zosnulom zapíšu do pohrebnej matriky na farskom úrade.