Farské oznamy

Kontakt

Adresa

 • Jozef Kozák, farár
 • Rímskokatolícka farnosť
  Najsvätejšieho Tela Pána
 • Námestie Jána Pavla II. 40
 • 094 22 Nižný Hrušov
 • IČO: 31998861
 • DIČ: 2021451036

Email

 • faraniznyhrusov@gmail.com

Telefón

 • 0940 985 336

Bankové spojenie

 • Nižný Hrušov
  SK43 0900 0000 0001 0788 8740
 • Rakovec nad Ondavou
  SK56 0900 0000 0050 7407 3942

Kontaktný formulár

Farská kancelária

Farská kancelária je kontaktným miestom, na ktorom sme vám k dispozícii pri vybavovaní všetkých administratívnych dokumentov potrebných k prijatiu sviatostí cirkvi, ako aj v súvislosti s nahlasovaním úmyslu prijať sviatosti cirkvi. Vo farskej kancelárii môžete dohodnúť pohreb v prípade úmrtia vášho blízkeho.

Sme vám k dispozícii v úradných hodinách, s výnimkou prvopiatkového týždňa, štátnych a cirkevných sviatkov.
Kontakt mail: faraniznyhrusov@gmail.com
mobil: 0940 985 336

Úradne hodiny

Utorok 17:00 - 17:30
Piatok 15:30 - 16:00