Najnovšie články

Odovzdanie obrazu

  |  05 Dec 2023 | 50

Pri dôkladnom zoznamovaní sa s majetkom Rímskokatolíckejfarnosti Najsvätejšieho Tela Pána, Nižný Hrušov aktuálny farár našiel za hlavným oltárom vo farskom kostole v Nižnom Hrušove vzácny predmet - obraz Ježiša Dobrého Pastiera.

Prečitať viac

Kurz rozlišovania Božej vôle a povolania

  |  05 Dec 2023 | 4

Chceme pozvať mladých mužov (18 – 35 rokov), ktorí majú záujem naučiť sa lepšie rozlišovať Božiu vôľu a svoje povolanie, alebo tiež spoznať redemptoristov a ich charizmu, na kurz rozlišovania Božej vôle a povolania.

Prečitať viac

Požehnanie adventného venca, 2023

Tomas  |  05 Dec 2023 | 14

V nedeľu 3. decembra 2023 po sv. omši a liturgii sme sa stretli všetci veriaci a ľudia dobrej vôle pri adventnom venci v centre dediny, kde pre všetkých obyvateľov obce Nižný Hrušov pripravili členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku adventný veniec.

Prečitať viac

Pápežské misijné diela prinášajú 24 videí s myšlienkami pápeža Františka

  |  02 Dec 2023 | 4

Pápežské misijné diela prinášajú 24 krátkych videí s myšlienkami pápeža Františka pod názvom Misia či Demisia. Myšlienky sa nesú v duchu pápežskej exhortácie Evangelii gaudium, ktorá bola vydaná pred desiatimi rokmi. Videá budú uverejnené na Youtube Pápežských misijných diel a na FB.

Prečitať viac

Jesenná zbierka na charitu

  |  29 Nov 2023 | 12

Do života tisícoch núdznych denne vstupuje Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. ...

Prečitať viac