Napísal:   |  26 Dec 2023 | Zobrazené: 33x

Ponúkame vám v krátkej fotogalérii Vianoce v našej farnosti. Pred svätou omšou na Narodenie Pána nám krásnu atmosféru vytvorila Mužská spevácka skupina Hrušovčan. Následne po svätej omši sme zažili nádhernú jasličkovú pobožnosť, ktorú s našimi deťmi nacvičila sr. Alžbeta, sr. Hedvig a pani kostolníčka Miriam a ktorých spevom doprevádzal náš farská zbor.

Na Druhý sviatok vianočný Mužská spevácka skupina Hrušovčan zavítala na našu filiálnu obec Rakovec nad Ondavou, kde po sv. omši začali so svojou misiou aj naši Koledníci Dobrej noviny. Štyri skupiny následne po požehnaní a vyslaní pánom farárom Jozefom v Nižnom Hrušove vyzbieralo 1.773,16 €. Ďakujeme vám za vaše prijatie aj za vašu štedrosť. Viac v našej fotogalérii.

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/vianoce-2023