Napísal:   |  24 May 2023 | Zobrazené: 41x

V dňoch 13.-21. mája 2023 sa v našej farnosti po 13 rokoch konali ľudové misie, ktoré viedol tím pátra Jozefa Mihoka, provinciála redemptoristov. Spolu s ním sa k nám prihováral páter Martin Macko. Obohatením boli svedectvá a spevy laikov zo spoločenstva Shekinah, ktorý spolupracuje na misijnej a pastoračnej činnosti redemptoristov.

Tento požehnaný týždeň pre našu farnosť bol naplnený aj službou a láskou mnohých z vás. Preto chcem veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí ste priložili ruku a srdce k dielu misií – kostolníkom, kantorom, spevákom, kurátorom. Sestričkám za ubytovanie časti misijného tímu. Obecnému úradu Nižný Hrušov a MŠ Nižný Hrušov za zabezpečenie postelí pre misijní tím. Obedy pre nás zabezpečovala reštaurácia Bubo Restaurant Moravany. Večere rodina Čarná z Rakovca. Ďakujeme za spoluprácu aj Potraviny Barkóci. Chutné koláče, pirohy, bábovky, lokše našim misionárom a celému tímu prinášali počas týždňa rodičia našich prvoprijimajúcich detí, ako aj mnohí veriaci z Nižného Hrušova. Veľká vďaka patrí za prijatie vedeniu ZŠ Nižný Hrušov a ZŠ Rakovec- kde naši misionári mali možnosť stretnúť sa s našimi deťmi. Tešíme sa, že sa dostalo pozornosti a Božej lásky cez misionárov aj naším chorým a trpiacim. Ako aj čas strávený s našimi birmovancami mal svoj význam a milosti.

Azda by sa niekto chcel opýtať- a aký je výsledok toho týždňa? Čo nám to prinieslo? Božie veci sa dejú v skrytosti. V intimite sviatosti zmierenia a dotyku Božieho Ducha. A dobré veci potrebujú svoj čas na rast. Verím, že tento týždeň bol Božím dotykom a že jeho ovocie prinesie požehnanie nielen pre jednotlivcov, lež aj pre rodiny a farnosť samotnú.

Zopár obrazových zastavení nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/udove-misie-2023