Napísal:   |  21 Jan 2024 | Zobrazené: 12x

K Týždňu modlitieb za jednotu kresťanov sme sa pripojili hneď v prvý deň spoločnou Liturgiou a modlitbou v Chráme Presvatej Bohorodičky Ochrankyne v Rakovci nad Ondavou. Spolu s o. Michalom Baranom a veriacimi sme prosili za jednotu medzi nami a všetkými kresťanmi. Vo svojej kázni farár Jozef vyzval k láske k blížnemu cez modlitbu, slovo láskavosti a skutky.

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/tyzden-modlitieb-za-jednotu-krestanov