Napísal:   |  29 Mar 2024 | Zobrazené: 20x

Myšlienky z kázne

V prvej časti zaznela otázka: „ Čo chceš, aby ti Ježiš učinil?

Odpoveďou boli slová Žalmu 51:

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmy zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.

V druhej časti zazneli slová o kňazstve: Najhoršie, čo môžu veriaci dať kňazom je osočovanie, kritika a posudzovanie. Naopak najkrajšie, čo im môžeme dať je naša láska, pokánie a modlitba za nich. Sestra Maccan hovorí: ,,Každý kňaz už od chvíle počatia v lone matky vyzerá úplne inak ako ostatné počaté deti. Celé nebo a celé peklo (v neviditeľnom svete) vidí, že sa počal kňaz. Vtedy sa začína hrozná vojna o to, aby sa práve tento kňaz nenarodil. A keď sa narodí, začína sa boj o to, aby za žiadnu cenu nebol kňazom. Ak by bol kňazom, aby čo najskôr z kňazstva odišiel.“

Po prvýkrát v našom kostole boli umývané nohy aj šiestim ženám. V okamihu umývania zazneli otázky na zamyslenie: Ktorý hriech chceš, aby ti Ježiš očistil - proti ženám, proti mužom? Hriech muža, hriech ženy...

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/zeleny-stvrtok-2024