Napísal: Tomas Krsko  |  05 Dec 2023 | Zobrazené: 14x

V nedeľu 3. decembra 2023 po sv. omši a liturgii sme sa stretli všetci veriaci a ľudia dobrej vôle pri adventnom venci v centre dediny, kde pre všetkých obyvateľov obce Nižný Hrušov pripravili členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku adventný veniec.

Po modlitbe pána farára Jozefa Kozáka otec Blažej Rebjak požehnal veniec a sviece, aby aj tento symbol adventu bol pre nás všetkých pozvaním aktívne očakávať Ježiša a zapaľovať sa pre Božie veci. Ďakujeme zboru pri kostole Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána za krásny spev a členom JDS za prípravu venca. Pre vás všetkých ponúkame zopár záberov z požehnania.

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/adventny-veniec-2023