Napísal:   |  05 Dec 2023 | Zobrazené: 45x

Pri dôkladnom zoznamovaní sa s majetkom Rímskokatolíckejfarnosti Najsvätejšieho Tela Pána, Nižný Hrušov aktuálny farár našiel za hlavným oltárom vo farskom kostole v Nižnom Hrušove vzácny predmet - obraz Ježiša Dobrého Pastiera. Obraz sa nenachádza v zozname Národných kultúrnych pamiatok, no po kontaktovaní odborníka na umenie bolo zistené, že má svoju hodnotu. Farár farnosti Nižný Hrušov sa o tomto obraze informoval u veriacich a zistil nasledujúce skutočnosti: Obraz saza oltárom nachádzal už viac ako 45 rokov a kedysi bol majetkom filiálneho kostola Návštevy Panny Márie v obci Kučín.

Veriaci filiálnej obce Kučín o tento obraz už v minulosti žiadali. Považuje sa teda za naliehavé, slušné a spravodlivé bezodkladne obraz vrátiť majiteľovi. Veriaci z Kučína spolu s pánom farárom farnosti Nižný Hrabovec deklarovali snahu obraz dať opraviť a inštalovať ho vo svojom filiálnom kostole Návštevy Panny Márie v obci Kučín.

Tieto slová z preberacieho dokumentu sú súčasťou odovzdania obrazu. Celý priebeh odovzdania sme završili sv. omšou 17. novembra 2023 a pred pár dňami aj samotným prevozom obrazu. Verime, že obraz Ježiša Dobrého Pastiera si nájde miesto nielen v samotnom Kučíne, ale zvlašť v srdciach veriacich.

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/odovzdanie-obrazu