Napísal: František Petro  |  09 Apr 2021 | Zobrazené: 178x

V nasledujúcu nedeľu 11. apríla zvony katolíckych kostolov na Slovensku pozývajú veriacich k modlitbe za obete pandémie . Košický arcibiskup Mons. Bernard Bober vyzval kňazov , aby sa napoludnie pripojili k tejto spomienke.

„Nech je im Boh milosrdný a nech príjme na večnosť všetkých , ktorí podľahli ochoreniu . Okrem toho je to spomienka na všetky rodiny , v ktorých najbližší prežívajú náhle a ťažké odchody svojich blízkych . Chcem povzbudiť kňazov , aby práve v nedeľu Božieho milosrdenstva zazvonili a pripojili modlitbu za zomrelých a blízkych pozostalých, ktorí prechádzajú touto ťažkou situáciou."