Napísal:   |  31 May 2024 | Zobrazené: 63x

Vo štvrtok 30. mája 2024 sme v našom farskom kostole slávili slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Svätú omšu celebroval náš pán farár Jozef a kazateľom bol o. Blažej Rebjak. Vo svojom príhovore nás povzbudil, aby sme Eucharistiu prijímali nielen do úst, ale najmä do srdca a aby sme si uvedomili, že my všetci, sme chodiacimi monštranciami.

Po slávnostnej svätej omši sme prešli v Eucharistickej procesii po našej obc,i aby sme nakoniec slávnosť ukončili spoločným agapé.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli svojimi koláčikmi, melónom, občerstvením. Nášmu zboru a kantorke za nádherný spev, kostolníčkam a kurátorom z Nižného Hrušova aj Rakovca nad Ondavou za výzdobu, prípravu oltárikov, sr. Alžbete a mamkám, ktoré zorganizovali detí v procesii, mladým chalanom a mužom za nesenie baldachýnu a zástav a miništrantom za službu pri oltári a v procesii.

Už dnes sa tešíme na nedeľnú ( 2.6.2024 o 10:30 hod. ) odpustovú slávnosť/ hostinu ku cti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v našom farskom kostole. Hlavným celebrantom a kazateľom bude náš bývalý pán kaplán Vladimír Štefanič.

Za fotografie ďakujeme Katke Hrindovej.

Fotogaléria: https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/najsvatejsie-kristovo-telo-krv-v-niznom-hrusove