Napísal:   |  05 Dec 2023 | Zobrazené: 4x

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Chceme pozvať mladých mužov (18 – 35 rokov) z Vašej farnosti, ktorí majú záujem naučiť sa lepšie rozlišovať Božiu vôľu a svoje povolanie, alebo tiež spoznať redemptoristov a ich charizmu, na kurz rozlišovania Božej vôle a povolania.

Kurz sa uskutoční počas troch víkendov, 12. – 14. januára, 23. – 25. februára a 5. – 7. apríla 2024 v Bratislave v dome redemptoristov na Puškinovej ulici 1.

Viac informácii o kurze a prihlasovací formulár nájdete na stránke www.redemptoristi.sk.

Ďakujeme a prajeme Vám požehnaný záver liturgického roka!

br. Ján Kniez CSsR

Kurz rozlišovania 2024 web.png