Napísal:   |  31 Mar 2024 | Zobrazené: 51x

V Piatok Utrpenia Pána – Veľký Piatok 28. marca 2024, ako zvyčajne, aj tento rok sme sa stretli pri spoločnej modlitbe krížovej cesty, obetovanej za duchovnú premenu farnosti. Z dvoch strán našej obce sme sa vybrali uvažujúc nad jednotlivými zastavenia, aby sme sa pri jedenástom stretli v strede dediny a pokračovali až na cintorín.

Ďakujeme všetkým za spoločný čas aj tým, ktorí nám pomohli s bezpečnosťou premávky a ozvučením- najmä starostovi obce Jánovi Fenčákovi, zamestnancom Obecného úradu v Nižnom Hrušove a DHZ Nižný Hrušov, ako aj farskému speváckemu zboru a kurátorom.

Myšlienky z modlitby Krížovej cesty. Nespravodlivo si odsúdený ľudskými slovami! Ty, Ježišu k tomu všetkému mlčíš. Nauč ma, aby som i ja mlčal, keď ma budú odsudzovať. Nauč ma, aby som sa nebránil ani vtedy, keď budem nevinný, lebo len tak ukážem, že chápem tvoje mlčanie.

Druhé prerušenie mlčania. To preto, lebo odpúšťaš a odpustenie musí druhý človek počuť,aby tomu veril. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ježišu, kedy sa to naučím od teba? A odpustím, aby som vedel dať najavo i svojou tvárou. A keď odpustím, aby som vedel, to dať najavo svojou tvárou, ale najmä slovom. Ježišu, nauč ma to pri jedenástom zastavení.

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/krizova-cesta-2024