Napísal:   |  06 Sep 2023 | Zobrazené: 13x

Komunita Emanuel (o. Martin Harčár) v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe PO, UPeCe KE, ACM) pozývajú mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja - EŠO. Štúdium je zamerané na získanie základných evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít.

Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, webovej stránke alebo facebooku. Prajem vám pekný a požehnaný čas.

S úctou a vďakou

Ján Kulan, moderátor ACM

Leták1-Ešo-2023.png

Leták2-Ešo-2023.png

Plagát Ešo-2023.png