Napísal:   |  17 Dec 2023 | Zobrazené: 22x

Aj v tohtoročnom Advente máme určité predsavzatia: viac sa modliť, viac byť dobrým, jesť menej čokolády, byť ticho, viac myslieť na druhých. V našej farnosti sme mali jedinečnú príležitosť vykonať dobrý skutok a pomôcť deťom a matkám, ktoré zažili týranie od najbližších.

V pondelok 11. decembra sa uskutočnila farská „Zbierka pre týrané matky s deťmi“ pod záštitou Spoločenstva „Modlitby matiek“. V Pastoračnom centre na fare postupne pribúdala rozmanitá materiálna pomoc: trvanlivé potraviny rôzneho druhu, hygienické potreby, hračky, plienky, paplóny, jedálenské a kuchynské potreby.

Vďaka vynaliezavej mamičke, ktorá zabezpečila aj auto zo Slovenskej katolíckej charity boli všetky darované veci, naložené rukami ochotných dobrovoľníčok do auta. V utorok 12. decembra darovaný náklad putoval do Košickej Novej Vsi. Vedenie Krízového centra vyslovuje v mene vďačných klientov veľké ĎAKUJEM všetkým farníkom z Nižného Hrušova a okolia, ktorí mysleli na iné deti a iné matky v núdzi a veľkodušne prispeli k darovanej zbierke.

Lásku, radosť a chlieb nám Boh dal, aby sme sa o ne delili so svetom.

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/davanim-radost-rastie