Informácie > Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

Sviatosť zmierenia

          kedykoľvek v týždni pred svätou omšou po dohode s pánom farárom.


STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH

Veriacich, pre ktorých je náročné prichádzať do kostola na sviatosti a bohoslužby, navštevuje farár farnosti doma zvyčajne raz v mesiaci. O túto službu môžete požiadať v sakristii kostola.