Informácie > Informácie o farnosti

Informácie o farnosti

História kostola Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána v Nižnom Hrušove

 

 .

     Prvý rímskokatolícky kostol zasvätený apoštolom svätému Jakubovi a Filipovi  pravdepodobne nestačil, preto bolo naplánované rozšírenie pôvodného kostola alebo stavba nového chrámu vtedajším farárom Jozefom Marcizenkom.

Plány nového kostola naprojektoval Ján Balogh  20. februára 1913 a schválil ich košický biskup Augustín Fischer-Colbrie 5. júna 1913. Zároveň nariadil, aby sa kostol začal stavať a bol zasvätený Najsvätejšiemu Kristovmu Telu a Krvi Pána. V tom istom roku sa začala s jeho výstavbou, ktorá bola kvôli vojnovým udalostiam prerušená. Kostol v neorománskom slohu vystavali talianski majstri. Stavba chrámu bola dokončená v roku 1917. Nový rímskokatolícky kostol slávnostne vysvätil vo štvrtok 5. septembra 1918 diecézny biskup ThDr. Fischer Colbrie a ThDr. Fekete Gejza, biskupský ceremoniár, notár biskupskej kancelárie, biskupský aktuár.

     Vo svätom kostole bol postavený hlavný oltár v  neogotickom štýle zostrojený okolo roku 1914 pravdepodobne v južnom Rakúsku. Hlavný oltár je celý bohatý zlatý a zdobený. V hornej časti oltára je socha Boha Otca sediaceho na tróne a žehnajúc pravou rukou. Hlavný oltár s  polychrómovou drevorezbou  tvorí ústredný výjav Kristovej Poslednej večere (120x140cm), ktorý je umiestnený nad bohostánkom s dvoma adorujúcimi anjelmi. poskytnúť bohostánku je výklenok s oltárnym krížom. Nad bohatým zdobeným tabernákulom je Pelikán kŕmiaci svoje mláďatá. Vľavo od Patrocínia je plastika sv. Štefana, uhorského kráľa a pod ním výjav zo starého zákona: obetovanie jediného syna Izáka otcom Abrahámom vo chvíli slovenska Pánovým anjelom signalc zapleteného baránka v kríve.

     Po pravej strane je oltárna plastika sv. Ladislava kráľa a pod ním vyjav obety starozákonného kňaza Melchizedecha , ktorý chlebom a vínom víta Abrama.

     Bočný oltár umiestnený v lodi vľavo je zasvätený Panne Márii . Vo výklenku je plastika Panny Márie s korunou na hlave, pod nohami mesiac, zašliapnutý mal zemeguľu. Za pevnou kazetou sú umiestnené Jasličky.   

     Nad baldachýnom kazateľnice je plastika Krista dobrého Pastiera. Kazateľnicu zdobia kazety znázorňujúce štyroch evanjelistov.

     V lodi vpravo je bočný oltár pôvodne zasvätený sv. Jozefovi pestúnovi Pána Ježiša. Od roku 2007 je v oltári vybavený obraz Milosrdného Ježiša . Oltárna plastika sv. Jozefa pestúna Pána prenesená na podstavec medzi V. a VI. zastavenie krížovej cesty. Plná oltárna kazeta bola v roku 2008 nahradená presklenou, kde sú umiestnené vzácne relikvie svätej Faustíny. V roku 2015 k nim pribudli relikvie prvého slovanského pápeža  svätého Jána Pavla II., ktoré farnosti podaroval jeho dlhoročný osobný tajomník Mons. Stanislav kardinál Dziwisz. Oltár sv. Jána Krstiteľa s výjavom krstu Božieho Syna je po pravej bočnej strane. Pri bočnom vstupe do chrámu je Obraz Matky Ustavičnej pomoci.

     Najvyššie a najväčšie oblúkovité okná chrámu zdobia nádherné farebné vitráže sv. Petra a Pavla s atribútmi a slovanských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda s atribútmi. Za hlavným oltárom kruhová vitráž znázorňujúca obetné dary, chlieb a víno, kalich a paténa.

     Výrazná kostolná veža s krížom je veľmi vysoká a ukrýva v sebe tri zvony. Veľký zvon nesie meno sv. Jána Krstiteľa má priemer 104 cm a výšku 86 cm. Váži 604 kg a bol odliaty v roku 1914. Horný kruhopis venca a na plášti je text v maďarskom jazyku.

Preklad: Odlial Egry Ferenc v Kisgöczi. Na počesť sv. Jána Krstiteľa dali postaviť / Veriaci z Nižného Hrušova./ Dr. FISCHER COLBRIE ÁGOST diecézny biskup./ V čase pôsobenia kňaza Jána Matuscáka. 1914.

     Stredný zvon Sv. Cyril a Metod má priemer 90 cm a výšku 72 cm.

Na plášti zvona je text: SVÄTÝ/ CYRIL A METOD/ ORODUJTE/ ZA NÁS a pod týmto textom je drobným písmom dodané: ULIL JOSEF TKADLEC HALENKOV 1986. Zvon slávnostne požehnal  17. mája 1987 vdp. dekan Jozef Mríz.

     Na plášti malého zvona je reliéf Panny Márie sediacej v oblakoch s dieťaťom v náručí. Malý zvon má priemer 68,3 cm, výška 72 cm a hmotnosť 183 kg.

     V posledných rokoch prebiehala rozsiahla rekonštrukcia interiéru a exteriéru chrámu ako príprava na storočnicu postavenia a posvätenia chrámu. K stému výročiu kostola rodina Barkóciová darovala sochu Dobrého pastiera z autorskej dielne Mgr. umenie. Jána Feča, ktorá je umiestnená pred chrámom v záhrade. Každoročne sa vo štvrtok po Trojičnej nedeli slávi Patrocínium kostola – Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

 

Rímskokatolícka farnosť Tela Pána

Námestie Jána Pavla II. 40

094 22 Nižný Hrušov

Tel: 0940 985 336

nizny.hrusov@abuke.sk

www.faraniznyhrusov

www.facebook.com/ Rímskokatolícka farnosť Nižný Hrušov

 

 

Pravidelný duchovný program vo farnosti

 

 

Odpustová slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi:

štvrtok po nedeli sviatku Najsvätejšej Trojice

Odpustová slávnosť filiálka Rakovec n/O: 

26. júla sviatok sv. Joachima a sv. Anny

Nedeľa Božieho Milosrdenstva:   prvá nedeľa po Veľkej Noci

Modlitba Svätého ruženca:   pred každou svätou omšou

Korunka k Božiemu milosrdenstvu:   pred každou svätou omšou

Fatimská sobota:  prvá sobota v mesiaci