Napísal:   |  08 Oct 2023 | Zobrazené: 31x

Mnohé manželské páry spolu s bezdetnosťou zasahuje aj beznádej. Ich nenaplnená túžba počať dieťa je zdrojom frustrácie a neraz aj konfliktov, či rozpadu manželstva. A to je škoda. Bezdetné páry potrebujú objaviť nové dôvody nádeje, radosti a pokoja.

Preto košický Úrad pre apoštolát ochrany života a Plodar, o.z., každoročne bezdetným párom ponúkajú víkendovku. Program pozostáva z tematických príhovorov, ktoré sa dotýkajú problematiky bezdetnosti, spoločných diskusií a aktivít, spoločnej modlitby a jednoduchej rekreácie v kúpeľnom prostredí. Tohtoročné motto víkendovky je z Knihy Žalmov: “Na neho hľaďte a budete žiariť.” (Ž 34, 6)

V hlavných blokoch sa účastníkom prihovoria:

  • o. Dušan Škurla predstaví hlavné morálne dilemy a námietky ohľadom umelého oplodnenia;
  • Ľudmila Dydňanská priblíži najmodernejšie účinné a eticky prijateľné prístupy v liečbe neplodnosti;
  • bardejovská gynekologička MUDr. Miroslava Petrišinová bude hosťom moderovanej diskusie;
  • manželia Jaroslav a Dominika podajú osobné svedectvo o ich prežívaní bezdetnosti.

Okrem uvedených tém sa manželia môžu zúčastniť na workshopoch o adopcii, o úprave životného štýlu a pod. Modlitbový tím bude k dispozícii všetkým, ktorí potrebujú modlitbu príhovoru.

Víkendovka sa bude konať v Bardejovských Kúpeľoch, v penzióne Augustineum. Začína sa v piatok 17. novembra napoludnie a končí sa nedeľným obedom 19. novembra 2023.

Cena za ubytovanie, stravu (plná penzia) a daň z ubytovania pre manželský pár na celý víkend piatok – nedeľa je 175 €. Je možné uplatniť si aj rekreačný poukaz.

Registráciu treba vykonať prostredníctvom elektronického formulára https://forms.gle/LiCtEAA8VqTrYym16 Bližšie informácie organizátori poskytujú prostredníctvom e-mailu: vikend.manzelia@gmail.com Viac na: https://zazivot.sk/novembrova-vikendovka-pre-bezdetnych-manzelov/

DO pre bezdetných 2023 print.jpg