Napísal:   |  06 Sep 2023 | Zobrazené: 21x

V utorok 5. septembra 2023 sme v našom farskom kostole pri sv. omši za účastí detí požehnali školské tašky a prosili Ducha Svätého o pomoc v novom školskom roku.

Školská taška sprevádza žiaka na každom kroku – cestou do školy, na krúžky, cvičenia. Do školskej tašky sa vkladajú pomôcky, zošity, učebnice, desiata. Požehnaním aktoviek chceme do školských tašiek našich žiakov ešte pridať naše modlitby a požehnanie, ktoré ich bude sprevádzať počas celého školského roka


Bože, náš nebeský Otče,

Prosíme Ťa požehnaj + tieto školské tašky a pomôcky a požehnaj všetkým, ktorí ich budú v novom školskom roku používať.

Nech majú rozum a srdce otvorené na spoznávanie dobrého.

Nech majú odvahu a trpezlivosť.

Nech majú dostatok síl na rôzne skúšky a radosť z kamarátskych vzťahov.

Prosíme o to skrze Krista nášho Pána.

Amen


Zopár záberov nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/veni-sancte-pozehnanie-tasiek