Napísal:   |  18 Apr 2023 | Zobrazené: 52x

Spolu s farníkmi ale aj veriacimi z iných farností sme sa v Nižnom Hrušove na Sviatok Božieho milosrdenstva zišli, aby sme svoju pozornosť upriamili na dobrotu a milosrdenstvo nášho Pána, s úprimným srdcom mu zaň ďakovali, zvelebovali ho a tiež si vyprosovali hojné Božie milosti.

Mnohí veriaci pristúpili k sviatosti zmierenia, aby tak mohli získať milosť, ktorú Pán Ježiš prisľúbil na tento deň: Duša, ktorá /v ten deň/ pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov (Den. 699). O 9:30 sa veriaci zapojili do spoločnej modlitby posvätného ruženca, ktorý predchádzal slávnostnú Eucharistiu. Hlavný celebrant O. Henrich Grejták sa v homílii dotkol najmä významu osobného vzťahu s Bohom a prežívania viery.

Popoludní mali veriaci možnosť ponoriť sa do osobnej modlitby počas tichej adorácie Najsvätejšej Sviatosti. Spoločné slávenie nedele Božieho milosrdenstva uzavrela o 15:00 modlitba v hodine milosrdenstva spojená s korunkou Božieho milosrdenstva oživená krásnym spevom miestneho farského zboru.

Fotografie nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/sviatok-bozieho-milosrdenstva