Napísal:   |  10 Apr 2024 | Zobrazené: 71x

Slnečné lúče už od skorého rána predpovedali výnimočnú nedeľu. S úžasom nad pekným počasím prichádzali do chrámu farníci jeden po druhom. Na Sviatok Božieho milosrdenstva v Nižnom Hrušove postupne pribúdali veriaci aj z iných farností.

Zišli sa pútnici, aby oslavovali dobrotu, lásku a milosrdenstvo nášho Pána, aby s úprimným srdcom mu zaň ďakovali, zvelebovali ho a tiež si vyprosovali hojné Božie milosti. Mnohí veriaci pristúpili k sviatosti zmierenia, aby tak mohli získať milosť, ktorú Pán Ježiš prisľúbil v túto nedeľu: V ten deň je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňu môjho milosrdenstva. Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský. Všetko, čo jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrdenstva. Každá duša bude po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o mojom milosrdenstve vo vzťahu k nej. Sviatok milosrdenstva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa slávnostne slávil na prvú nedeľu po Veľkej noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa nevráti k prameňu môjho milosrdenstva. (Den. 699).

Modlitbu posvätného ruženca, ktorá predchádzala slávnostnej Eucharistii mohli prežívať s nami aj poslucháči Rádia Lumen. Hlavný celebrant o. Matúš Bašista v homílii zopakoval slová Pána Ježiša povedané svätej sr. Faustíne. Pozval nás k tomuto prameňu, nielen dnes, aby sme naplnení pokojom, láskou a milosrdenstvom, mohli tieto milosti niesť všade tam, kde žijeme, kam nás Boh posiela.

V závere slávnosti za spevu Litánií k Božiemu Milosrdenstvu sme s úctou pristupovali k relikviám apoštolov milosrdenstva - sv. sr. Faustíny a sv. Jána Pavla II.

Po posilnení prichystaným „agapé“ sa veriaci mali možnosť ponoriť sa do osobnej modlitby počas tichej adorácie Najsvätejšej Sviatosti. Boží dom zaplnili ďalší pútnici a spoločné slávenie Nedele Božieho milosrdenstva uzavrela o 15:00 hodine modlitba v Hodine milosrdenstva spojená s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Meditatívne časti vzácnym chvíľ plných milostí oživil svojim krásnym spevom a piesňami miestny kostolný zbor.

Z úprimného srdca ďakujeme Pánu Bohu za čas naplnený Božou dobrotou. Naša nesmierna vďaka patrí rehoľným sestričkám za inšpiráciu a duchovnému otcovi Jozefovi za podporu a trpezlivosť. Ďakujeme hlavnému celebrantovi a kazateľovi otcovi Matúšovi za príhovor a neúnavným spovedníkom za podnetné slová. Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou čiastkou podieľali na príprave: pani kostolníčke Miriam Lechmanovej za službu, Katke Hrindovej za fotografie, predmodlievajúcim sa, p. Marekovi Gajdošovi za prípravu plagátov a členom redakčnej rady za špeciálnu prípravu Nášho Adonaja. Ďakujeme p. Martinovi Pristášovi za prípravu „rezňov“ a p. Márii Čarnej s dcérou Martinou za obed pre kňazov a hostí. Pani Lívii a Michaele za chutné zákusky. Naša vďaka patrí spevákom farského zboru, kantorke, kurátorom, pánu starostovi Jánovi Fenčákovi, pracovníkom obecného úradu, všetkým ženám, ktoré upiekli chutné koláče a žienkam, ktoré pomáhali s obsluhou. Ďakujeme členom Ružencového Bratstva a členom Združenia Faustínum. Slávnosť bola obohatená prítomnými veriaci i z blízka aj z ďaleka, ktorí prišli aj s deťmi. Ďakujeme aj mladým za účasť a samozrejme vďaka patrí aj Rádiu Lumen za prenos.
sr. Hedvig;

https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/sviatok-bozej-dobroty-nede-bozieho-milosrdenstva