Napísal:   |  25 Jul 2022 | Zobrazené: 302x

V nedeľu 24. júla 2022, kedy sme si v Cirkvi pripomínali 2. svetový deň starých rodičov a seniorov sme v našej farnosti Nižný Hrušov slávili odpustovú slávnosť na našej filiálke v Rakovci nad Ondavou ku cti sv. Joachima a Anny.

Hlavným celebrantom a kazateľom bol náš nový farár Jozef Kozák. Opierajúc sa o slová pápeža Františka vo svojom príhovore apeloval na 3 dary starých rodičov a seniorov. Dar nežnosti, dar štedrosti a dar pokladu viery. Tieto dary nie sú len ozdobou sv. Joachima a Anny, ale všetkých tých čo prežívajú jeseň života a sú blízki Bohu i ľuďom. Sú zároveň pre nás všetkých príležitosťou k vďačnosti a inšpiráciou. Lebo každý z nás je pozvaný dozrievať v napĺňaní slov Žalmu 92: „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie.“

Krásnou tradíciou spojenou s odpustovou slávnosťou v Rakovci nad Ondavou nie je len pešia púť farníkov z Nižného Hrušova, ale aj agapé, ktoré pre všetkých pripravili veriaci z Rakovca za čo im patrí veľká vďaka.

sr. Pavla

Pár obrazových zastavení zo slávnosti nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/odpustova-slavnost-rakovec-no-2022