Napísal:   |  14 Jul 2023 | Zobrazené: 27x

Aj vďaka poslednej štedrosti rodičov prvoprijimajúcich detí a známych pána farára z Humenného sme v tomto týždni mohli opäť zmodernizovať našu pastoračnú miestnosť a pripraviť ju na ďalšie aktivity. Ďakujeme vám, že ostávate s nami a pomáhate nám splácať nielen naše záväzky za prestavbu ( k dnešnému dňu potrebujeme splatiť 32.000 €- stále však s nádejou čakáme na 10.000 €, ktoré boli schválené ako dotácia z OÚ Nižný Hrušov), ale že aj po osobnej návšteve farskej budovy máte túžbu pokračovať v jej modernizácii.

Svoj milodar môžete aj naďalej vložiť na farský účet : SK43 0900 0000 0001 0788 8740

IMG_8128a.jpg