Napísal:   |  21 Aug 2022 | Zobrazené: 66x

Po prvých záberoch z priestorov, ktoré by mali slúžiť k pastoračným aktivitám vo farnosti badáme záujem o doplnenie informácií ohľadne prestavby fary a pastoračných priestorov. Po pondelkovej výzve k pomoci - v stredu prišli na brigádu 6 dobrovoľníci z toho dvaja miništranti. Za čo im vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

V piatok večer po sv. omši bolo mimoriadne stretnutie kurátorov z Nižného Hrušova s nasledujúcim výsledkom.

  • Bolo dohodnuté, že v okamihu začatia prác uvoľní pán farár na dobu dvoch mesiacov farskú budovu – tzn. sa odsťahuje do kurátormi vybavených priestorov v Nižnom Hrušove.

  • Nakoľko oslovené - miestne a lokálne firmy nemôžu nastúpiť a začať v stanovenom čase jednotlivé práce na farskej budove- hľadáme iné firmy k prácam na fare.

  • K dnešnému dňu máme kurátormi vybraté a s cenovou ponukou predstavené firmy na práce s elektroinštaláciou, vykurovaním a vzduchotechniku

    Boli by sme radi, keby už na budúci týždeň sme vám mohli predstaviť plánovaný harmonogram prác.

Taktiež je našou túžbou, aby najneskôr k 1.11.2022 sa mohol pán farár vybaliť a ubytovať na našej fare, nakoľko aktuálne má ešte všetky veci v krabiciach.

Ďakujeme vám za doterajšiu modlitbovú, pracovnú i finančnú podpor.

Podporiť nás môžete aj vkladom na farský účet: SK43 0900 0000 0001 0788 8740 (do poznámky zadajte: Dar na faru)