Napísal:   |  28 Nov 2022 | Zobrazené: 36x

Na prvú adventnú nedeľu sme požehnávali adventné vence nielen v našich kostoloch, ale vďaka JDS Nižný Hrušov aj v centre našej obce.

Veríme, že nielen sviečky na adventnom venci budú vyžarovať postupne silnejšie svetlo, ale že aj tí, ktorí príjmu pozvanie k radostnému očakávaniu Mesiáša budú zrkadliť Božie svetlo medzi nami. Write to Jozef Kozák

Zopár obrazových zastavení nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/pozehnanie-adventneho-venca