Napísal:   |  25 Aug 2022 | Zobrazené: 92x

Drahá sestrička M. Jana Mária Dovoľte mi v mene veriacich nášho farského spoločenstva vysloviť slová poďakovania za obdobie Vášho pôsobenia medzi nami. V roku 2011 sa Nižný Hrušov stal pre vás 1. kláštorom i domom tu na Slovensku. Začali ste novú etapu rehoľného života v rodnej vlasti.

Počas jedenásťročného pôsobenia v našej farnosti ste dávali, to najlepšie, čím Vás Boh obdaril. A nebolo toho málo. Popri rehoľných povinnostiach, ste sa aktívne zapájali aj do života farnosti. Vážime si vašu horlivosť a z úprimného srdca Vám ďakujme, za starostlivosť o deti a mládež, ktorým ste darovali celé svoje srdce. Nech Boh odmení Vašu neúnavnú trpezlivosť s akou ste ich pripravovali na prvé stretnutie s Ježišom. Nešetrili ste nápadmi pri pravidelných stretkách, či detských svätých omšiach.

Bolo pre nás povzbudením s akou úctou a láskou ste rozdávali Eucharistického Krista. Ďakujeme za nezabudnuteľné prednášky na stretnutiach Faustínum, či duchovné obnovy. Sme Vám nesmierne vďační, že Vašou zásluhou pravidelne zaznieval organ pri svätých omšiach. Pod Vašou dirigentskou taktovkou sa opäť stmelili hlasy nášho kostolného zboru. A vďaka Vášmu zanieteniu pre hudbu ste inšpirovali viacerých. Učili ste nové hudobné talenty. Veľmi nás tešilo, keď sme sa mohli započúvať do Vami krásne vyspievaných žalmov, či nových piesní pri Adoráciach.

Ďakujeme aj za chorých a osamotených, za ich opateru a starostlivosť. Počas Svetových dní mládeže ste sa osobne stretli so Svätým Otcom Františkom a mnohí s radosťou vraveli - to je naša sestrička Janka. Ďakujeme Vám, že sme mohli byť účastní na slávnosti zloženia Vašich večných rehoľných sľubov. Bola to česť pre nás.

Milá naša sestrička Janka, budete nám chýbať.

Bude nám chýbať Váš milý úsmev a vždy prívetivé slová. Nezabudneme na vašu vďačnosť a veľkú láskavosť, za každú preukázanú službu, ku ktorým bola iste pripojená aj modlitba. Za všetko Vám ďakujeme, hlavne za modlitby a zároveň Vás prosíme o odpustenie, ak boli naše slová a reakcie neprimerané.

Čakajú Vás iné povinnosti a nové príležitosti. Nech Vás na novom pôsobisku Pán požehnáva a chráni, nech Vás pokojom obdarí. Zahŕňame vás do našich modlitieb a Pannu Máriu prosíme nech je Vám ustavične na pomoci. Z vďačnosti i ako spomienku na pôsobenie v Nižnom Hrušove prijmite od veriacich skromný dar a kvety.

Úprimné Pán Boh zaplať.

Pár obrazových zastavení nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/podakovanie-nasej-sr-m-jane-marii