Napísal:   |  09 Apr 2023 | Zobrazené: 28x

Otázku: Čo tu robíš Eliáš? Nedostáva od Boha iba prorok Eliáš, ale aj my dnes. Čo sme dnes robili pri hrobe? Modlili sa za svojich zosnulých? Pamätali na svoju smrť? tá smrť má rôzne podoby. Ak zomriem vo svojom srdci môže sa mi stať to, čo Judášovi, že zomrie aj moje telo. Ak zomriem vo svojom srdci, môžem navonok žiť ako Peter, ale nebude to to pravé orechové. Koľkokrát upozorňuje vo svojich príhovoroch pápež František, že pri pohľade na mládež, vidí mnohých starcov? A nakoniec je tu Ježiš, ktorý sám je v túto noc živý a volá k životu aj nás! Neprekáža mu tma v našich srdciach, neustále sa nám prihovára, aby otvoril hrob v našej mysli a srdci, odvalil kameň ktorý na nás padol pre náš pád, zranenie, seba odsúdenie, iných odsúdenie...Boh je živý, a volá k životu aj nás.

Fotky si môžete pozrieť na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/obrady-biela-sobota