Napísal:   |  18 Oct 2022 | Zobrazené: 43x

Aj naše detí zo Základnej školy v Nižnom Hrušove spolu so svojimi kňazmi Jozefom Kozákom, rímskokatolíckym farárom a Michalom Rebjakom, gréckokatolíckym farárom sa v rámci hodín náboženskej výchovy zapojili do celosvetovej výzvy Milión detí sa modlí sv. ruženec.

Za miesto modlitby sme si vybrali Gréckokatolícky chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Nižnom Hrušove, nakoľko je bližšie k škole a na modlitbu i presun sme mali klasických 45 minút.

Ďakujeme rodičom, ktorí vedú svoje detí k modlitbe, ďakujeme Bohu, že sme spolu s 43 deťmi mohli spolu zažiť spoločný čas v modlitbe.

Zopár obrazových nastavení nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/milion-deti-sa-modli-sv-ruzenec