Napísal:   |  08 Oct 2023 | Zobrazené: 8x

Pozývame farmaceutov, laborantov i študentov farmácie na bioetickú konferenciu. Nesie názov Aj lekárnik má dušu, aby tak vyjadrila hlboký etický rozmer tejto profesie a aj potrebu konať podľa správne sformovaného svedomia.

Šiesty ročník sa bude konať v sobotu 21. októbra 2023 v Košiciach, v budove Teologickej fakulty KU.

Dopoludnia zaznejú osobné príbehy priamo z praxe. Prihovoria sa majitelia lekární, vedúci prevádzok, pedagóg i laborant. Priblížia svoju cestu hľadania osobnej integrity, správneho usporiadania hodnôt uprostred každodenných tlakov a ťažkostí.

Popoludní sa pozornosť sústredí na problematiku preparátov, ktoré spôsobujú tzv. chemický potrat. Na Slovensku zatiaľ nie sú legalizované, ale vo viacerých vlnách už prebehla politická i mediálna diskusia na túto tému. Legalizácia potratovej tablety stavia farmaceutov pred vážne rozhodnutia.

Viac informácií a registrácia na webovej stránke: https://zazivot.sk/lekarnici-sa-stretnu-v-kosiciach-na-bioetickej-konferencii/ alebo prostredníctvom e-mailu: ajlekarnikmadusu@gmail.com.

Bioet. konferencia 2023 print.jpg