Napísal:   |  14 Mar 2023 | Zobrazené: 76x

V dňoch od 4.-11. marca 2023 v spolupráci s CK Trinity Košice zorganizoval náš pán farár Jozef farskú púť do Izraela. Počas siedmych dní sme postupne kráčali po miestach, kde sa narodil, žil, učil a zomrel Pán Ježiš. Vďaka biblickému výkladu nášho sprievodcu o. Patra Jana nám boli otvárané nielen kapitoly Nového Zákona, ale aj naše srdcia. Dnes sa chceme podeliť s našou fotogalériou, ale ešte viac s odporúčaním - povzbudzujeme vás, choďte v stopách Ježiša. Nielen v Betleheme, Nazarete, Jeruzaleme..., ale aj všade kde ste.

PS: Odkaz od pána farára Jozefa pre prvoprijímajúce deti - Nezabudol som! V Bazilike Narodenia v Betleheme som sa zvlášť modlil za vás.

Spomínanú fotogalériu nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/izrael-farska-put