Napísal:   |  20 Nov 2022 | Zobrazené: 48x

V sobotu 19. novembra sme sa spolu s našimi 27 birmovancami zúčastnili Arcidiecézneho stretnutia mládeže v Snine. Celé stretnutie sa nieslo mottom z Lukášovho evanjelia: Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“

Po registrácii sme v kostole Svätého Kríža slávili spolu s našim arcibiskupom svätú omšu ku cti blahoslavenej Anky Kolesárovej. Krásny spev sninského zboru, ako aj kostol naplnený zhruba 700 mladými a slová arcibiskupa nás pobádali, aby sme sa aj my vydali na dobré cesty v našich životoch.

Po svätej omši na nás čakal obed v podobe chutného gulášu- kde sme sa stretli a pozdravili s našim bývalým pánom farárom Františkom. Nasledovali worshopy a po nich už program folklórneho súboru Šiňava, SZUŠ Merlin s írskymi tancami, či gospelovej kapely Lamačské chvály. Mnohých sa nás najviac dotkli svedectvá, ktoré zazneli medzi jednotlivými vystúpeniami a ktoré dávali nádej nielen na možnú zmenu každého jedného z nás, ale aj ponúkali iný pohľad na život s Bohom. Na záver nám pán farár Jozef pripravil prekvapenie- keď nás všetkých pozval na burger.

Zopár obrazových zastavení nájdete na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/arcidiecezneho-stretnutia-mladeze-v-snine