Napísal:   |  22 Mar 2023 | Zobrazené: 66x

V nedeľu 19. marca na svojej pastoračnej návšteve farnosti Nižný Hrušov slúžil košický arcibiskup metropolita sv. omšu vo farskom kostole Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána. V príhovore pripomenul evanjeliový príbeh, kde sa Ježiš dotkol očí slepého od narodenia a ten začal vidieť.„Ak hľadáme Ježiša , robíme dobre. Nech nás on naučí, ako máme žiť svoju vieru, ako máme žiť svoj život , ako pochopiť , že život je dar a má sa stať obetou pre druhých.“

Arcibiskup poďakoval spoločenstvu veriacich za obetavosť pri rekonštrukcii farskej budovy, ktorej interiér po sv. omši požehnal. “Dnes si s vďačnosťou spoločne spomíname na každú jednu osobu , ktorá napomohla k tomuto zdarnému dielu. Bývalých i terajších členov farskej rady ,nápomocných predstaviteľov samosprávy, stavbárov, štedrých veriacich, ochotných farníkov a brigádnikov, ktorí postupne darovali opravenej fare dnešnú podobu"

V závere arcibiskup prítomným zaželal, aby obnovená fara bola miestom , kde môžu vždy nájsť dobrú radu, pokoj srdca, spoločenstvo modlitby a radosť z prítomnosti duchovných otcov.

Článok je prevzatý z https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/arcibiskup-bober-na-navsteve-nizneho-hrusova

Fotky z návštevy si môžete pozrieť na https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/arcibiskup-bober-na-navsteve