Napísal:   |  18 Mar 2024 | Zobrazené: 31x

V nedeľu 17. marca sme v našej farnosti znova prežili požehnaný čas pri modlitbe krížovej cesty. Potom, čo ju viedli naši muži, ženy, spoločenstvá, potom čo sme privítali Poeticu musica sme poslednú nedeľu opäť rozjímali nad tajomstvami Ježišovej obety a lásky iným – novým spôsobom.

Najprv od 14:15 hod. farský kostol patril žiakom a učiteľom Cirkevnej spojenej škole Vranov nad Topľou. Žiaci 1. stupňa CZŠ sv. Dominika Savia nás previedli dramatizovanou krížovou cestou. Očami a životom detí sme kráčali s Ježišom po jeho ceste bolesti.

Následne od 15.30 hod. sa vôbec po prvýkrát veriaci oboch vierovyznaní- rímskokatolíckeho a gréckotalíckeho spoločne stretli v Rakovci nad Ondavou, aby prešli spoločne po uliciach svojej dediny a uvažujúc nad jednotlivými zastaveniami spolu so svojimi kňazmi- o. Michalom Baranom a farárom Jozefom Kozákom premodlili nielen svoju obec, ale nechali sa dotknúť aj samotnou Ježišovou láskou.

Atmosféru 5. pôstnej nedele vám chceme priblížiť aj prostredníctvom nasledujúcich fotografií: https://www.farnostniznyhrusov.sk/galeria/5-postna-nede-v-nasej-farnosti